Recovery USB

* 1 USB dùng để khôi phục dữ liệu
Dung lượng: 32GB Giao tiếp: USB 3.0
* 1 USB dùng Back-up dữ liệu
Dung lượng: 64GB Giao tiếp: USB 3.0

Sản phẩm cùng loại