Thẻ thông minh Mifare

- Thẻ giữ xe thông minh XPT
- Tích hợp chíp từ và mã QR Code
- Chíp từ sử dụng cho PC và Laptop
- Mã QRCODE sử dụng cho Smartphone

Sản phẩm cùng loại