Website Liên Kết

CÁC WEBSITE LIÊN KẾT:

- Thu phí tự động: http://xpt.com.vn/

- Cửa tự động, barrier: http://bar.xpt.com.vn/

- Camera giám sát an ninh: http://cam.xpt.com.vn/

- Kiểm soát vào ra, máy chấm công (Access Control): http://ac.xpt.com.vn/

- Điện năng lượng mặt trời: http://solarpowertech.net/